Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Proje Sonuç Raporu Oluşturma ve Gönderim İşlemleri-31.01.2024

A- Yüksek Lisans ve Doktora Projeleri:

Yüksek Lisans ve Doktora projelerinde tez kitabının BAP Koordinatörlüğünce fiziki (elden) alımına ve BAP Otomasyona tez kitabının proje yürütücüsü tarafından "Proje Yayını" olarak yüklenmesi uygulamasına son verilmiştir.

Yapılacak İşlemler:

1- Yüksek Lisans ve Doktora projelerinde tez kitabı ilgili enstitü/tıp fakültesi tarafından onaylandıktan sonra BAP Otomasyonda ilgili proje menüsünde "Proje Raporları" alanında proje sonuç raporu düzenlenerek dosya yükle kısmına tez kitabı (imzasız) pdf olarak yüklenmelidir. (Proje menüsünde "Proje Raporları" sekmesi yoksa eklenmesi için BAP Birimiyle iletişime geçiniz.)

2- Otomasyonda sonuç raporu oluşturulup kaydedildikten sonra (1) Sonuç Raporu Formu (2) Sonuç Raporu Teslim Dilekçesi bilgisayara indirilmelidir.

3- EBYS'de Kişisel Dilekçe (e-imza) oluşturularak ekine (1) Sonuç Raporu Formu (2) Sonuç Raporu Teslim Dilekçesi ve (3) Tez Kitabı Dosyası (pdf) eklenerek BAP Koordinatörlüğüne EBYS'de Kişisel Dilekçe (e-imza) ekinde gönderilmelidir.

4- İlgili öğrenciler daha sonra BAP Koordinatörlüğüne gelerek  ilişik kesme belgesini imzalatabilirler.

Yüksek Lisans ve Doktora Projelerinde Sonuç Raporu Oluşturma ve Gönderimi İşlem Adımlarını Görüntülemek İçin Tıklayınız.

Bilgi: Örnek olarak hazırlanan Lisansüstü Proje Sonuç Raporu Dilekçesi duyurunun altına eklenmiştir. 

Not: Proje çalışmalarından üretilen yayınlarda, proje numarasıyla birlikte BAP Koordinatörlüğünce destek verildiği belirtilmelidir ve BAP Otomasyonda "Yayın Dilekçesi" oluşturarak duyurumuza uygun olarak BAP Koordinatörlüğüne gönderilmelidir. Duyuruya erişmek için tıklayınız.


B- UKSP ve BEP Projeleri:

Yapılacak İşlemler:

1- Uluslararası Kongre ve Sempozyum Katılım Projelerinde ve Bilimsel Etkinlik Projelerinde Proje Sonuç Detay Formu doldurulmalıdır. (Form sayfanın en altında yer almaktadır.)

2- BAP Otomasyonda ilgili projede "Proje Raporları" alanında proje sonuç raporu  hazırlanarak dosya yükle kısmına Proje Sonuç Detay Formu pdf olarak yüklenerek kaydedilmelidir.

3- Otomasyonda sonuç raporu oluşturulup kaydedildikten sonra (1) Sonuç Raporu Formu (2) Sonuç Raporu Teslim Dilekçesi bilgisayara indirilmelidir.

3- EBYS'de Kişisel Dilekçe (e-imza) oluşturularak ekine (1) Sonuç Raporu Formu (2) Sonuç Raporu Teslim Dilekçesi ve (3) Proje Sonuç Detay Raporu Dosyası (pdf) eklenerek BAP Koordinatörlüğüne EBYS'de Kişisel Dilekçe (e-imza) ekinde gönderilmelidir.

UKSP ve BEP Projelerinde Sonuç Raporu Oluşturma ve Gönderimi İşlem Adımlarını Görüntülemek İçin Tıklayınız. 

UKSP Projelerinin destek ödemeleri (yolluk) ile ilgili duyuruya erişmek için tıklayınız.

Bilgi: Örnek olarak hazırlanan UKSP-BEP Proje Sonuç Raporu Dilekçesi duyurunun altına eklenmiştir. 

Not: Proje çalışmalarından üretilen yayınlarda, proje numarasıyla birlikte BAP Koordinatörlüğünce destek verildiği belirtilmelidir ve BAP Otomasyonda "Yayın Dilekçesi" oluşturarak duyurumuza uygun olarak BAP Koordinatörlüğüne gönderilmelidir. Duyuruya erişmek için tıklayınız.


C- Münferit, Altyapı, Önlisans, Lisans, DOSAP, SAUP, KAP, SİP, DTP Projeleri:

Önlisans, Lisans, Münferit ,Altyapı, Doktora Sonrası Araştırma ve Araştırmacı Projesi (DOSAP), Sanatsal Araştırma ve Uygulama Projesi (SAUP), Katılım Araştırma Projesi (KAP), Sanayi İşbirliği Projesi (SİP), Destek Tamamlama Projesi (DTP) proje türlerinde sonuç raporu teslimi için gerçekleştirilecek işlem adımları aşağıda maddeler halinde yer almaktadır. 

1 - Öncelikle proje sonuç kitabının hazırlanması gerekmektedir. Örnek olarak hazırladığımız proje sonuç kitabı şablonu sayfanın en alt kısmına eklenmiştir.

2- Proje sonuç kitabı hazırlandıktan sonra ön kontrol için bap@ksu.edu.tr  adresine veya biriminizin proje takip işlemlerinden sorumlu personelimizin e-posta adresine gönderilmelidir. Sonrasında ilgili personelimize telefonla ve whatsapp'tan bilgi verilerek kontrolü istenmelidir.

3- Personelimiz proje sonuç kitabının kontrolünü yaparak gerekirse düzeltme talep edecektir. Varsa düzeltmeler yapılarak tekrar e-posta ile birimimize gönderilecektir ve tekrar kontrolü istenecektir.

4- Proje sonuç kitabının personelimiz tarafından kontrolü yapılıp onay verildikten sonra proje yürütücüsü tarafından BAP Otomasyon programında projeye giriş yapılacak ve soldaki menüde Proje Raporları bölümünde yer alan Sonuç Raporu kısmı doldurulacaktır ve aynı pencere içerisinde dosya seç kısmında proje sonuç kitabı (pdf olarak) eklenerek kaydedilecek ve sonrasında Onayla Gönder yapılacaktır. Sonrasında aynı alanda işlemler kısmından (1) proje sonuç raporu formu, (2) sonuç raporu teslim dilekçesi bilgisayarınıza indirilecektir. Daha sonra EBYS'de Kişisel Dilekçe (E-İmza) oluşturularak ekine bilgisayara indirilen (1) proje sonuç raporu formu, (2) sonuç raporu teslim dilekçesi  ve (3) proje sonuç kitabı (pdf)  eklenerek BAP Koordinatörlüğüne gönderilecektir.

Proje Sonuç Raporu Oluşturma ve Gönderimi İşlem Adımlarını Görüntülemek İçin Tıklayınız.

5- Gönderilen proje sonuç raporu BAP Komisyonu Başkanının belirleyeceği kurum içinden bir hakeme değerlendirmesi için BAP Birimi tarafından gönderilecektir. Hakem proje sonuç raporu üzerinde düzeltme talep ederse, proje yürütücüsüne yazıyla düzeltme talebi iletilecek ve yürütücü tarafından düzelme yapıldıktan sonra sonuç raporu kitabı BAP Otomasyonda sonuç raporu kısmına tekrar yüklenecek ve sonrasında daha önce olduğu gibi EBYS üzerinden Kişisel Dilekçe ekinde BAP Koordinatörlüğüne gönderilecektir.

6- Daha sonra BAP Birimince Proje Sonuç Kitabı ve hakem değerlendirmesi ilk toplantıda görüşülmek üzere BAP Komisyonuna arz edilecek ve Komisyonca sonuç raporunun kabul edilmesi halinde proje otomasyon programında sonlandırılacaktır ve e-posta ile de proje yürütücüsüne bilgi verilecektir.

Bilgi: Örnek olarak hazırlanan münferit, altyapı, önlisans, lisans, dosap, saup, kap, sip, dtp  Proje Sonuç Raporu Dilekçesi duyurunun altına eklenmiştir. 

Not: Münferit Projelerde Yayın Şartının Yerine Getirilmesi : Yönergenin 12'inci maddesi uyarınca Münferit proje sonuçlarından uluslararası atıf  indekslerine (SCI, SCI-Expanded, SSCI, TR-DİZİN ve AHCI ) kayıtlı dergilerde yayın yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Yapılan yayınlar proje devam ederken veya proje bittikten sonra EBYS üzerinden BAP Birimine gönderilmelidir. İlgili duyuruya erişmek için tıklayınız.


Proje Sonuç Kitabı Şablonu

UKSP – BEP Projeleri Sonuç Detay Raporu

Örnek Yazı - Lisansüstü Proje Sonuç Raporu

Örnek - UKSP-BEP Sonuç Raporu Yazısı

Örnek - Münferit, Altyapı, Önlisans, Lisans, DOSAP, SAUP, KAP, SİP, DTP Projesi Sonuç Raporu Yazısı

SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı