Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Proje Yayın Dilekçesi Oluşturma ve Gönderim İşlemleri-11.12.2023

BAP Yönergesinin 19'uncu maddesi uyarınca BAP Birimi tarafından desteklenen projeler kapsamında gerçekleştirilen her türlü yayınlarda, “Bu çalışma Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenmiştir. Proje Numarası: ….” (“This work was supported by a grant from the Kahramanmaraş Sütçü İmam University Scientific Research Projects Unit, Project Number: ….”) şeklinde veya benzer anlama gelebilecek bir ibarenin bulunması zorunludur.

Devam eden veya tamamlanan BAP projelerinden üretilen yayınlar için BAP Otomasyonda oluşturulacak yayın formunun proje yürütücüsü tarafından "Proje Yayınları" alanına yüklenerek EBYS'de oluşturulacak Kişisel Dilekçe (e-imza) ekinde aşağıdaki adımlara uygun olarak Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine gönderilmesi gerekmektedir. 


Yapılacak İşlemler:

1- Projeden üretilen yayın dosyası BAP Otomasyonda ilgili projede proje yayınları kısmına pdf olarak yüklenerek kaydedilmelidir.

2- Otomasyonda yayın formu oluşturulduktan sonra Proje Yayın Formu bilgisayara indirilmelidir.

3- EBYS'de Kişisel Dilekçe (e-imza) oluşturularak ekine (1) Proje Yayın Formu, (2) Yayının Tam Metni (pdf) eklenerek BAP Koordinatörlüğüne gönderilmelidir.

Not: Gönderilecek birden fazla yayın olması halinde EBYS'de her bir yayın için ayrı dilekçe oluşturulmalıdır.


Proje Yayın Dilekçesi Oluşturma ve Gönderimi Ekran Görüntüsü

SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı