Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Uluslararası Kongre Sempozyum Katılım Projeleri (UKSP) Ödemeleri Duyurusu-22.09.2023

Üniversitemiz BAP Yönergesi uyarınca Uluslararası Kongre Sempozyum Katılım Projelerinde ödeme yapılabilmesi için proje yürütücüsü, proje başvurusu kabul edildikten sonra görev yaptığı birime kendisine geçici görevlendirme yapılması için talepte bulunmalı ve Birimi konuyla ilgili Yönetim Kurulu Kararı alarak Rektörlüğe göndermeli ve Rektörlük (Personel Daire Başkanlığı) tarafından görevlendirme yazısı yazılmalıdır. Yönetim Kurulu Kararı ve Rektörlük görevlendirme yazısında (1) görevlendirme süresinin (yol dahil veya yol hariç) kaç gün olduğu (2) yolculuğun nereye yapılacağı, (3) seyahatin vasıtası (4) görevlendirilene yolluk ödenmesi (5) görevlendirilene yevmiye ödenmesi (6) kongre katılım ücreti ödenmesi (7) giderlerin ilgili BAP Projesinden karşılanması gibi görevlendirmenin detayları açıkça yazılı olmalıdır. Aksi takdirde proje desteği ödenememektedir.

Proje yürütücüleri proje sonuç raporu kabul edilerek proje tamamlandıktan sonra ödeme için, (1) Yönetim Kurulu Kararı, (2) Rektörlük Görevlendirme Yazısı, (3) Katılım Belgesi Aslı veya Fotokopisi, (4) Varsa Katılım Ücreti Ödeme Dekontu Aslı, (5) Varsa Konaklama faturası (Faturada konaklayan kişinin TC numarası adı soyadı, konaklama günlük ücreti, konaklama tarihleri ve toplam ücret yazılı olmalıdır) (6) Uçakla yapılan seyahatlerde fatura veya mali e-bilet, BAP Birimine EBYS üzerinden Kişisel Dilekçe (E-imzalı) ile gönderebilirler veya fiziki olarak (elden) teslim edebilirler.

SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı