Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Kalite Politikamız

Kalite politikamız, üniversitemizin misyonu ve vizyonu doğrultusunda eğitim, araştırma ve yönetim faaliyetlerinin tüm paydaşlarımızca benimsenen toplam kalite yönetimi anlayışı ile evrensel bilime, etik ilkelere ve hukuka dayalı, yenilikçi, sürekli iyileştirme esaslı olarak gerçekleştirilmesidir.

Misyon

Bilimsel kalitenin artırılması amacıyla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora, tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından yürütülen bilimsel araştırma proje tekliflerinin incelenmesi, kabulü, desteklenmesi, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesini sağlamaktır.

Vizyon

Üniversitemizin bilimsel, teknolojik, sosyo-kültürel çalışmaları ile ulusal ve uluslararası alanda ilgi duyulan saygın ve değer yaratan bir üniversite olmasına katkı sağlamaktır.

Tarihsel Gelişim

Bilimsel Araştırma projeleri birimi 2547 sayılı kanunun 58/b maddesine göre 1987 yılında kurulan Araştırma Fon Saymanlığı ismi ile faaliyet gösterirken 21.02.2001 tarih ve 4629 sayılı Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanunun ve 26.06.2001 tarih 4684 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla tasfiye edilmiş olup, 26 Kasım 2016 tarihli ve 29900 sayılı resmi gazetede yayımlanan yönetmelikle Bilimsel Araştırma Yönetim Birimi güncellenmiştir.

Üniversitemizde Bilimsel Araştırma Yönetim Birimi 2006 yılında faaliyetlerine başlamış olup; Üniversitemiz Senatosunun 26 Ağustos 2020 tarih ve 20 sayılı toplantısında güncellenen BAP Yönergesi kapsamında bilimsel araştırma projeleri çalışmalarını sürdürmektedir. SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı