Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Satınalma İşlemleri-06.02.2024

SATINALMA İŞLEMLERİ


AB Projelerinde doğrudan temin üst limiti 150.000 Euro'dur.


1- Malzeme veya hizmet alımları için aşağıda yer alan Malzeme İstek Formu doldurularak EBYS üzerinden Kişisel Dilekçe (e-imza) ile Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine gönderilmelidir.

Not: Farklı firmalardan alınacak malzemeler için ayrı ayrı malzeme istek formu oluşturulmalıdır. (Hazırlanan malzeme istek formları EBYS'ye eklenirken çıktı alınmadan-imzalanmadan doğrudan dilekçe ekine yüklenebilir.) (Birimimizce her bir alım (fatura) için MYS'de ayrı bir harcama talimatı oluşturulacak ve ekine ilgili malzeme istek formu eklenecektir.) 

Not: Dayanıklı taşınır (demirbaş) alımı yapılacaksa dilekçe ekine teknik şartname de eklenmelidir.

 

Satınalma Türüne Göre Aşağıdaki İşlemlere Devam edilecektir.

A- Kamu Kurumundan Hizmet Alımı (Analiz vb.)

2- Personelimiz tarafından word belgesinde Harcama Talimatı oluşturulacak ve yürütücüye e-posta ile ıslak imzalanması için gönderilecektir.

3- Hizmet alınan kuruma Fatura kestirilmelidir. (Fatura bilgileri duyurunun altında yer almaktadır.)

4- Yürütücü tarafından duyurunun altında yer alan  Hizmet İşleri Kabul Tutanağı hazırlanmalıdır.

5- (1) Harcama Talimatı (2) Fatura (3) Hizmet İşleri Kabul Tutanağı fiziki olarak (elden) BAP Koordinatörlüğüne teslim edilmelidir.

6- Personelimiz tarafından MYS de Ödeme Emri Belgesi hazırlanarak Gerçekleştirme Görevlisinin ve Harcama Yetkilisinin onayına gönderecektir.

7- Muhasebe Servisince belgeler kontrol edildikten sonra ödeme işlemi gerçekleştirilecektir.

.

B- Özel Firmadan Hizmet Alımı 

2- Personelimiz tarafından word belgesinde Harcama Talimatı oluşturulacak ve yürütücüye e-posta ile ıslak imzalanması için gönderilecektir.

3- Proje yürütücüsü tarafından duyurunun altında yer alan Fiyat Teklif Mektubu şablonu bilgisayara indirilerek satın alınacak hizmetler yazılmalı ve bu belgeden 3 adet çıktı alınarak, 3 farklı firmaya imza kaşe yaptırılarak fiyatları alınmalıdır. En düşük teklifi veren firmadan hizmet alımı yapılmalıdır.

4- Yürütücü tarafından duyurunun altında yer alan Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı teklif mektuplarındaki tutarlar yazılarak hazırlanmalıdır.

5- Hizmet alımı tamamlandıktan sonra firmaya Fatura kestirilmelidir. (Fatura bilgileri duyurunun altında yer almaktadır.)

6- Yürütücü tarafından duyurunun altında yer alan Hizmet İşleri Kabul Tutanağı hazırlanmalıdır.

7- (1) Harcama Talimatı (2) Fiyat Teklifleri (3) Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı (4) Fatura (5) Hizmet İşleri Kabul Tutanağı fiziki olarak (elden) BAP Koordinatörlüğüne teslim edilmelidir.

8- Personelimiz tarafından MYS de Ödeme Emri Belgesi hazırlanarak Gerçekleştirme Görevlisinin ve Harcama Yetkilisinin onayına gönderecektir.

9- Muhasebe Servisince belgeler kontrol edildikten sonra ödeme işlemi gerçekleştirilecektir.

 

B- Dayanıklı Mal ve Tüketim Malzemesi Alımı 

2- Personelimiz tarafından MYS Sisteminde Harcama Talimatı oluşturularak Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisinin onayına gönderilecektir.

3- Proje yürütücüsü tarafından duyurunun altında yer alan Fiyat Teklif Mektubu şablonu bilgisayara indirilerek satın alınacak hizmetler yazılmalı ve bu belgeden 3 adet çıktı alınarak, 3 farklı firmaya imza kaşe yaptırılarak fiyatları alınmalıdır. En düşük teklifi veren firmadan alım yapılmalıdır.

4- Yürütücü tarafından duyurunun altında yer alan Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı teklif mektuplarındaki tutarlar yazılarak hazırlanmalıdır.

5- Ürünler teslim alındıktan sonra firmaya Fatura kestirilmelidir. (Fatura bilgileri duyurunun altında yer almaktadır.)

6- Birim taşınır kayıt yetkilisi tarafından alınan ürünler için, Harcama Talimatının çıktısı ve Fatura verilerek,  Muayene Kabul Komisyon Tutanağı ile Taşınır Kayıt Fişi oluşturması talep edilir.

7- (1) Harcama Talimatı (2) Fiyat Teklifleri (3) Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı (4) Fatura (5) Muayene Kabul Komisyon Tutanağı (6) Taşınır Kayıt Fişi fiziki olarak (elden) BAP Koordinatörlüğüne teslim edilmelidir.

8- Personelimiz tarafından MYS de Ödeme Emri Belgesi hazırlanarak Gerçekleştirme Görevlisinin ve Harcama Yetkilisinin onayına gönderecektir.

9- Muhasebe Servisince belgeler kontrol edildikten sonra ödeme işlemi gerçekleştirilecektir.

 

Not: Fatura kesilirken yürütücüsü adı soyadı ve proje numarası ile proje hesabının bulunduğu bankanın o günün euro döviz kuru alış tutarı faturanın açıklama kısmına yazdırılmalıdır . 

Not: Firma eğer e-fatura yükümlüsü ise e-fatura, değilse e-arşiv fatura kesmelidir. Firmanın fatura kesebilmesi için gerekli olan birimimiz fatura bilgileri duyurunun altına eklenmiştir. 

Not: Firmaya ödeme yapılırken proje bütçesinden transfer masrafının çıkmaması firmanın projenin olduğu bankada euro hesabının olması yoksa açtırması gerekmektedir.


Malzeme İstek Formu.xls

Teklif Mektubu.xls

Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı.xls

Hizmet İşleri Kabul Tutanağı.xls

EBYS Kişisel Dilekçe Oluşturma Ekran Görüntüsü

AB Projeleri Birim Fatura Bilgileri

SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı