Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

P. Teşvik İkramiyesi Ödeme İşl.-22.01.2024

TÜBİTAK PROJE TEŞVİK İKRAMİYESİ ÖDEME İŞLEMLERİ


1- TÜBİTAK Proje Teşvik İkramiyesi ödeme işlemlerinin yapılabilmesi için öncelikle TÜBİTAK tarafından Proje Teşvik İkramiyesi bildirimine ilişkin yazının (ne kadar ödeme yapılacağı bilgisi/listesi ile birlikte) gelmesi gerekmektedir.

Not: TEYDEB Projelerinde yazı gönderilmemişse yerine teşvik ikramiyesi tutarını gösterir bütçe raporu eklenmelidir.


2 - Ödeme için ilk olarak projede görevlendirilen veri giriş görevlisi TTS sistemine giriş yaparak Muhasebe İşlem Fişi hazırlamalıdır. Her bir ödeme için ayrı ayrı belge oluşturulmalıdır. İşlem adımları ekran görüntüleri duyurunun altında yer almaktadır.

Not: Muhasebe işlem fişi hazırlanırken TÜBİTAK'tan gelen yazıda belirtilen tutar kadar (veya daha fazla olabilir) ödeneğin ilgili bütçe alanında olduğu görülmelidir. 


3- Muhasebe İşlem Fişi Hazırlandıktan sonra sırasıyla 1-Harcama Talimatı ve 2- Ödeme Bordrosu hazırlanmalıdır. Şablon dosyalar duyurunun altında yer almaktadır.


4- Ödeme Emri Belgesine eklenecek olan 1- TTS-Muhasebe İşlem Fişi, 2- Harcama Talimatı, 3- Ödeme Bordrosu, 4- TÜBİTAK İkramiye Bildirim Yazısı, hazırlandıktan ve ilgili yerler Gerçekleştirme Görevlisi ile Harcama Yetkilisine imzalatıldıktan sonra EBYS'de Kişisel Dilekçe (e-imza) ile BAP Koordinatörlüğüne gönderilmelidir.


5- BAP Koordinatörlüğünde görevli personelimiz ödeme belgesini MYS'de hazırladıktan sonra Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisinin onayına gönderecektir.


6- Gerçekleştirme Görevlisi belgeyi onaylayarak Harcama Yetkilisine gönderecektir. Harcama Yetkilisi de belgeyi ve eklerini kontrol ettikten sonra belgeyi E-İmza ile onayladıktan sonra Muhasebeye göndermelidir. Muhasebe servisince belge incelendikten sonra ödeme işlemi gerçekleşecektir.

 

TTS-Muhasebe İşlem Fişi Oluşturma Ekran Görüntüleri

Harcama Talimatı.doc

Ödeme Bordrosu.xls

SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı