Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Yolluk Ödemeleri-22.01.2024

AB projelerinde yolluk ödemesi yapılabilmesi için aşağıda yazılı belgelerin hazırlanarak görev dönüşünde BAP Koordinatörlüğüne fiziki olarak (elden) teslim edilmesi gerekmektedir.  


Yolluk Ödemeleri İçin Gerekli Belgeler

1- Duyurunun altında ye alan Yolluk Ödemesi Talep ve ve Bilgi Formunun doldurularak teslim edilmesi gerekmektedir.

2- Görev tarihinden önce yürütücü veya proje görevli öğretim elemanı için Rektörlük Personel Dairesinden görevlendirme yazısının alınmış olması gerekmektedir.

    - Projede görevli üniversitemiz dışında kamu görevlisi olan araştırmacı var ise görevlendirme yazısının araştırmacının kendi kurumundan alınması gerekmektedir.  

    - Projede kamu görevlisi olmayan görevli araştırmacıların görevlendirme yazısı proje yürütücüsü tarafından hazırlanmalıdır. 

  Görevlendirme yazısında aşağıda belirtilen hususlar yer almalıdır:

- Görevlendirilen kişinin adı-soyadı ve unvanı, - Görevin konusu, - Görevlendirmeye ilişkin hangi ödemelerin yapılacağı ( Katılım Gideri, Yolluk ve Gündelik gibi), - Görevlendirildiği yer, - Görevlendirme tarihi ve süresi (yol dahil veya yol hariç belirtilerek) - Seyahat edilecek vasıta türü (uçak ve mutad vasıta gibi)

3- Görevlendirme sebebi bilimsel etkinliğe veya toplantıya katılım ise Katılım Sertifikasının ve Katılım İmza Listesinin alınması gerekmektedir.


Yukarıdaki Belgelerin Dışında Seyahate İlişkin Aşağıdaki Belgelerin Hazırlanması Gerekmektedir.

A- Proje sözleşmesinde yolluk masraflarının karşılanması için belirli bir tarife var ise

    1- Tarife bilgisinin (belirli mesafeler arasında yapılacak seyahatler için standart ödeme tutarı ve gündelik miktarı vb. bilgiler) ve projede yolluk için tahsis edilen bütçe ödeneği bilgisini içeren sözleşme sayfalarının altına türkçe çevirisinin yapılarak BAP Birimine teslim edilmesi gerekmektedir.


B- Proje sözleşmesinde belirli mesafeler için standart ödeme tarifesi yok ise  (AB Projeleri Harcama Yönetmeliği uyarınca ödeme yapılacaktır)     

        Uçak ile seyahatlerde gidiş ve dönüş yolcu bileti (fatura veya mali e-bilet, elektronik bilet) teslim edilmelidir. 

        - Otobüs ile seyahatlerde fatura eklenebilir veya ödenen tutar bilgisinin yolluk bildirimine yazılması yeterli olmaktadır.

        - Şahsi araç ile seyahatlerde görevlendirme tarihi içerisinde ve seyahat düzegahındaki benzin istasyonundan alınan satış fişi teslim edilmelidir. 

        - Ticari taksi ile yurtiçi seyahatlerde düşük tutarların yolluk bildirimine yazılması yeterli olup; yurt içindeki yüksek tutarlar için ve yurt dışındaki taksi ile seyahatler için ödenen tutarı gösterir belgenin ibraz edilmesi gereklidir. 

        - Yurt içindeki ve yurt dışındaki diğer tüm ulaşım masraf belgeleri de ibraz edilerek ödemesi talep edilebilir.

  4- Konaklama giderlerine ilişkin faturanın ibraz edilmesi gerekmektedir.

        -  Konaklama yerinden alınacak faturada (1) proje numarası, (2) konaklayan kişi bilgisi, (3) hangi tarihlerde ve kaç gece konakladığı, (4) günlük konaklama ücreti bilgilerinin, yer alması zorunludur. 

  5- Görevlendirme sebebi bilimsel etkinliğe veya toplantıya katılım ise Katılım Sertifikasının ve Katılım İmza Listesinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

  6- Bilimsel etkinliğe katılım ücreti ödendiği durumlarda katılım ücreti ödemesine ait ödeme makbuzu veya faturanın ibraz edilmesi gerekmektedir.

  7- Yurtiçi veya Yurtdışı Yolluk Bildirimi doldurularak teslim edilmesi gerekmektedir. (Örnek şablon dosyası duyurunun altında yer almaktadır.) 


 Not: 6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun 59. maddesi uyarınca aşağıda yer alan yolluk bildirimi formu görevlendirme sahibi tarafından hazırlanmalı ve formun altında yer alan "Bildirim Sahibi" kısmına Ünvan Ad Soyad yazılıp, imza atılmalı ayrıca yine Harcama Yetkilisi/Proje Yürütücüsü alanı da imzalandıktan sonra yukarıda belirtilen belgelerle birlikte BAP Koordinatörlüğüne fiziki olarak (elden) teslim edilmelidir.(Hazırlanan Yolluk Bildirimi excel dosyası ayrıca bap@ksu.edu.tr adresine gönderilmelidir/incelemeden sonra değişiklik yapılabilir) 


Yolluk Ödemesi Talep ve Bilgi Formu.doc

Yurtiçi Yolluk Bildirim Formu.xlsx

Yurtdışı Yolluk Bildirim Formu.xlsx

SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı