Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Yeni Proje Bilgilerinin Gönderilmesi ve Mali Yetkilendirme-21.02.2024

Proje yürütücüleri tarafından desteklenmesi uygun görülen yeni AB projelerine Üniversitemizde proje için hesap açılması ve  Muhasebe Yönetim Sisteminde (MYS) Harcama Yetkilisi ve Gerçekleştirme Görevlisi atanması için EBYS'de Kişisel Dilekçe (e-imzalı) hazırlayarak ekine aşağıda yazılı belgelerin eklenerek Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine gönderilmesi gerekmektedir.

(1) Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisi Formunun (doldurulup, ıslak imzalı olarak taranarak) eklenmesi, 

(2) Projenin onaylandığına dair yazının, 

(3) Onaylanan proje sözleşmesinin,

(4) Proje sözleşmesinde yer alan bütçe ödenek tablolarının ve mali hüküm içeren maddelerin belge üzerinde türkçeye çevirisinin proje yürütücüsü tarafından yazılı hali 

 

Gönderilen Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisi Formuna istinaden Muhasebe Yönetim Sisteminde (MYS) yetkilendirme işlemi BAP Koordinatörlüğünce gerçekleştirilecek olup; gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisine aktivasyon e-postası gönderilecek ve ayrıca bilgi verilecektir.


Harcama Yetkilisi ve Gerçekleştirme Görevlisi Formu.doc

EBYS Kişisel Dilekçe (e-imza ile) Oluşturma Ekran Görüntüsü

SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı