Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Yolluk Ödemeleri-22.01.2024

TÜBİTAK projelerinde yolluk ödemesi yapılabilmesi için aşağıda yer alan belgelerin hazırlanarak BAP Koordinatörlüğüne fiziki olarak (elden) teslim edilmesi gerekmektedir. 

Yolluk Ödemeleri İçin Gerekli Belgeler

1- Öncelikle yolluk ödemelerinde görev tarihinden önce yürütücü veya proje görevli öğretim elemanı için Rektörlük Personel Dairesinden görevlendirme yazısının alınmış olması gerekmektedir.

    - Projede görevli üniversitemiz dışında kamu görevlisi olan araştırmacı var ise görevlendirme yazısının araştırmacının kendi kurumundan alınması gerekmektedir. 

    - Projede kamu görevlisi olmayan görevli araştırmacıların görevlendirme yazısı proje yürütücüsü tarafından hazırlanmalıdır. 

      Görevlendirme yazısında aşağıda belirtilen hususlar yer almalıdır:

      - Görevlendirilen kişinin adı-soyadı ve unvanı, - Görevin konusu, - Görevlendirme konusuna ilişkin hangi ödemelerin yapılacağı ( Katılım Gideri, Yolluk ve Gündelik gibi), - Görevlendirildiği yer, - Görevlendirme tarihi ve süresi (yol dahil veya yol hariç belirtilerek) - Seyahat edilecek vasıta türü (uçak ve mutad vasıta gibi)

    2- Seyahatlere ilişkin yolculuk masrafı belgelerinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

        Uçak ile seyahatlerde gidiş ve dönüş yolcu bileti (fatura veya mali e-bilet, elektronik bilet) teslim edilmelidir. 

        - Otobüs ile seyahatlerde fatura eklenebilir veya ödenen tutar bilgisinin yolluk bildirimine yazılması yeterli olmaktadır.

        - Şahsi araç ile seyahatlerde görevlendirme tarihi içerisinde ve seyahat düzergahında benzin istasyonundan alınan satış fişi teslim edilmelidir. (TÜBİTAK tarafından her 100 km mesafe için 6 litre yakıt tutarı ödenmektedir.)

        - Ticari taksi ile seyahatlerde düşük tutarların yolluk bildirimine yazılması yeterli olup; yüksek tutarlar için taksiciden perakende satış fişi alınarak ibraz edilmelidir. 

    3- Konaklama giderlerine ilişkin faturanın ibraz edilmesi gerekmektedir.

        -  Konaklama yerinden alınacak faturada (1) konaklayan kişi bilgisi, (2) hangi tarihlerde ve kaç gece konakladığı, (3) günlük konaklama ücreti bilgilerinin, yer alması zorunludur.  

    4- Görevlendirme sebebi bilimsel etkinliğe katılım ise Bilimsel Etkinliğe Katılım Sertifikasının ibraz edilmesi gerekmektedir.

    5- Bilimsel etkinliğe katılım ücreti ödendiği durumlarda katılım ücreti ödemesine ait ödeme makbuzu veya faturanın ibraz edilmesi gerekmektedir.

    6- 6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun 59. maddesi uyarınca aşağıda yer alan yolluk bildirimi formu görevlendirme sahibi tarafından hazırlanmalı ve formun altında yer alan "Bildirim Sahibi" kısmına Ünvan Ad Soyad yazılıp, imza atılmalı ayrıca yine Harcama Yetkilisi/Proje Yürütücüsü alanı da imzalandıktan sonra yukarıda belirtilen belgelerle birlikte BAP Koordinatörlüğüne fiziki olarak (elden) teslim edilmelidir.(Hazırlanan Yolluk Bildirimi excel dosyası ayrıca bap@ksu.edu.tr adresine gönderilmelidir/incelemeden sonra değişiklik yapılabilir)   


Yolluk bildirim formları aşağıya eklenmiştir.


Yurtiçi Yolluk Bildirim Formu.xlsx

Yurtdışı Yolluk Bildirim Formu.xlsx

SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı