Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Yeni Proje Bilgilerinin Gönderilmesi ve Mali Yetkilendirme-31.01.2024

TÜBİTAK Projelerinde proje başvuru aşamasında BAP Koordinatörlüğünün bir rolü bulunmamaktadır. Proje başvuruları yürütücü tarafından TÜBİTAK'a yapılmaktadır.

Yapılan proje başvurusu kabul edildikten sonra yürütücüye TÜBİTAK tarafından proje sözleşmesi gönderilmektedir. Yürütücü tarafından proje sözleşmesi imzalandıktan sonra TÜBİTAK'a gönderilmektedir.

Daha sonra Strateji Geliştirme Dairesi-Muhasebe Biriminde görevli personel Uğur Çevik tarafından tarafından (TEYDEP projeleri hariç) TÜBİTAK sisteminde proje görülerek, proje ödeneğinin Üniversitemiz hesabına aktarılması için TÜBİTAK sistemine aşağıdaki (tahsilat) banka hesap numarası kaydedilmektedir. Bu işlem sonrasında TÜBİTAK'a ve yürütücüye sistem üzerinden bilgilendirme gönderilmektedir. Sonrasında TÜBİTAK tarafından projeye bütçe aktarımı yapılacaktır. Bütçe aktarımı ile ilgili Uğur Çevik (tlf. 1134) ile görüşülebilir.

TÜBİTAK projeleri Üniversitemiz hesap bilgisi: TR 5500 0100 0198 3906 5744 5129 - T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

TEYDEP Projelerinde yukarıdaki hesap bilgisinin yürütücü tarafından TÜBİTAK'a bildirilmesi gerekmektedir.

Ödenek aktarımı gerçekleştikten sonra proje yürütücüsünün yeni projesinde harcama yapmaya başlayabilmesi için proje yürütücüsü tarafından duyurunun altındaki belgeleri hazırlayarak EBYS'de Kişisel Dilekçe (e-imzalı) ekinde Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine göndermesi gerekmektedir.

BAP Koordinatörlüğüne gönderilecek belgeler:

(1) Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisi Formu (doldurulup, ıslak imzalı olarak taranarak eklenmeli), 

(2) Projenin onaylandığına dair TÜBİTAK'tan gelen yazı,

(3) Proje sözleşmesi,

Gönderilen Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisi Formuna istinaden Muhasebe Yönetim Sisteminde (MYS) yetkilendirme işlemi BAP Koordinatörlüğünce gerçekleştirilecek olup; gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisine aktivasyon e-postası gönderilecek ve ayrıca bilgi verilecektir.


Harcama Yetkilisi ve Gerçekleştirme Görevlisi Formu.doc

Örnek Dilekçe Görüntüsü

EBYS Kişisel Dilekçe (e-imza ile) Oluşturma Ekran Görüntüsü

SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı