Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Burs Ödeme İşlemleri-22.01.2024

TÜBİTAK PROJESİ BURS ÖDEME İŞLEMLERİ


VERİ GİRİŞ GÖREVLİSİ YETKİLENDİRME İŞLEMİ

Burs ödeme işlemlerinde otomasyon programlarına veri girişlerinin yapılması ve gerekli belgelerin hazırlanması için proje yürütücüsü tarafından projede yer alan bir kişi (bursiyer, araştırmacı, araştırma görevlisi vb.) görevlendirilmelidir.

Görevlendirilen kişinin  TÜBİTAK (1) "Tranfer Takip Sistemi (TTS)"nde ve (2) Muhasebe Yönetim Sisteminde (MYS)’de yetkilendirilmesi için Proje Yürütücüsü tarafından BAP Koordinatörlüğüne EBYS üzerinden Kişisel Dilekçe (e-imza) ile talep göndermelidir. Veri Giriş Görevlisinin yetkilendirme işlemi yapıldıktan sonra kendisine bilgi verilecektir.   


BURS ÖDEME İŞLEMLERİ

TÜBİTAK projesi burs ödeme işlemlerinin yapılabilmesi için öncelikle proje başvurusu TÜBİTAK tarafından onaylanmalı ve proje bütçesi içerisinde burs ödeneğinin yer alması gerekmektedir. Daha sonra proje yürütücüsü bursiyerleri TÜBİTAK’ın ARDEB-PTS sistemi üzerinden “Bursiyer Ekleme” sekmesinden projeye ekleyerek TÜBİTAK tarafından onaylanmasını sağlamalıdır.

Sonrasında bursiyer sigorta girişinin yapılması ilgili duyurumuzda belirtildiği üzere projede görevlendirilen bursiyer öğrenciler için aşağıda yer alan “Bursiyer Bilgi Formudoldurularak burs ödemesi başlamadan (en geç bir hafta) önce proje yürütücüsü tarafından BAP Koordinatörlüğüne EBYS üzerinden Kişisel Dilekçe (e-imza) ile, bursiyerin “sigortalı işe giriş bildiriminin” yapılması için talep dilekçesi gönderilmelidir. BAP Koordinatörlüğünce bursiyerin işe giriş bildirimi burs başlangıç tarihinden önce gerçekleştirilerek işe giriş bildiriminin bir nüshası proje yürütücüsüne gönderilecektir.

Bursiyerin işe giriş bildirimi  yapıldıktan sonra ilgili aya ait burs ödeme belgeleri burs ödemesi ile görevlendirilen veri giriş görevlisi tarafından hazırlanacaktır. Burs ödeme zamanı ay tamamlandıktan sonraki ilk haftadır. 


Burs Ödemesi İçin Hazırlanacak Ön Belgeler

        - Öncelikle TÜBİTAK Tranfer Takip Sisteminde (TTS) muhasebe işlem fişi hazırlanmalıdır. (İşleme ait ekran görüntüleri sayfanın altında yer almaktadır)

        - Harcama Talimatı formu hazırlanmalıdır.(Word belgesi şablonu duyurunun altında yer almaktadır)

        - Aylık Burs Ödeme Bordrosu hazırlanmalıdır.(Word belgesi şablonu duyurunun altında yer almaktadır)

        - Bursiyer Bilgi Formu hazırlanmalıdır.(Word belgesi şablonu duyurunun altında yer almaktadır)

        - Öğrenci Belgesi eklenmelidir. (Bursiyer tarafından verilecektir.)(E-Devlet üzerinden alınabilir.)

        - SGK Müstehaklık Belgesi eklenmelidir. (Bursiyer tarafından verilecektir.)(E-Devlet üzerinden alınabilir.) 

        - Kimlik Fotokopisi eklenmelidir. (Bursiyer tarafından verilecektir.)

 

Burs Ödeme Belgesi Hazırlama İşlemi

Ön Belgeler hazırlandıktan sonra Veri Giriş Görevlisi burs ödeme belgesini düzenlemek için Muhasebe Yönetim Sistemi’ne (MYS) giriş yapmalıdır. İşlem adımları aşağıda yazılmış olup; işlem adımlarına ait ekran görüntüleri sayfanın altında yer almaktadır.

        - Öncelikle Harcama Talimatı oluşturmalıdır.

        - Sonrasında Ödeme Emri Belgesi oluşturmalıdır, ekine yukarıdaki belgeler eklenerek kaydedildikten sonra Gerçekleştirme Görevlisinin onayına göndermelidir.

        - Gerçekleştirme Görevlisi de Ödeme Emri Belgesini onaylayarak Harcama Yetkilisi/Proje Yürütücüsünün onayına göndermelidir.

        - Harcama Yetkilisi/Proje Yürütücüsü de Ödeme Emri Belgesini e-imza ile onaylayarak Muhasebeye göndermelidir.

        - Ödeme Emri Belgesi Ödeme/Muhasebe Servisinde kontrol edildikten sonra ödeme işlemi gerçekleştirilecektir.    

    - (Onaylı) Ödeme Emri Belgesi çıktısı alınarak ekine eklenen diğer belgelerle birlikte proje yürütücüsünde bulunan proje takip dosyasına eklenerek saklanmalıdır.  


Burs Süresinin Sona Ermesi

Burs süresinin tamamlanması veya bursiyerin bursunun yürütücü tarafından sonlandırılması halinde en geç 3 gün içinde proje yürütücüsü tarafından BAP Koordinatörlüğüne EBYS’de Kişisel Dilekçe (e-imza) ile bursiyerin işten çıkış bildiriminin verilmesi için talep dilekçesi gönderilmelidir. BAP Koordinatörlüğünce bursiyerin işten çıkış bildirimi süresinde gerçekleştirilerek bir nüshası proje yürütücüne bilgi amaçlı gönderilecektir.


Bursiyer Bilgi Formu.doc

Harcama Talimatı.doc

Burs Bordrosu.doc

TTS-Muhasebe İşlem Fişi Oluşturma Ekran Görüntüleri

MYS Harcama ve Ödeme Emri Belgesi Oluşturma Ekran Görüntüleri

SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı