Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Proje Başvurusu Oluşturma ve Gönderim İşlemleri-21.02.2024

Güncel Proje Başvuru Formları duyurunun altına eklenmiştir. Proje başvurularında güncel formların doldurulması gerekmektedir. 

Uluslararası Kongre ve Sempozyum Katılım (UKSP) Projeleri için Proje Başvuru Formu doldurulmamaktadır. BAP Koordinatörlüğüne otomasyon başvurusu sonrası oluşan Proje Öneri Formu ve ekleri gönderilmektedirUKSP proje başvurularının kongre/sempozyuma katılım tarihinden en az 2 ay önce BAP Koordinatörlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.


PROJE BAŞVURU İŞLEMLERİ

Öncelikle proje başvurusu için BAP Otomasyon sistemine giriş yapılarak "Projelerim" alanı açılmalı "Yeni Proje" başvurusu tıklanarak başvuru yapılmak istenen proje türü seçilmelidir.

Proje başvurusu penceresinde proje türü seçildikten sonra gelen pencerede seçilen proje türü ile ilgili genel bilgiler ve önemli hususlar açıklanmış ve alt kısmında proje başvurusunda gerekli belgeler listelenmiştir. Proje başvurusuna başlanılmadan önce gerekli belgelerin temin edilmesi ve başvuru adımlarında otomasyona yüklenilmesi gerekmektedir.

Daha sonra seçilen projede ilgili alanlar sırayla doldurulmalı ve gerekli belgeler otomasyona yüklenmeli sonrasında "Bitir" tuşuna basılarak başvuru kaydedilmelidir.

Sonrasında BAP Biriminde, proje yürütücüsünün bağlı olduğu akademik biriminin proje takip işlemlerinden sorumlu personelimize bilgi verilerek başvuru belgeleri kontrol ettirilmeli, kontrol sonrası uygundur bilgisini alındıktan otomasyonda proje başvuru alanında "Kaydet ve Gönder" işlemi yapılmalıdır.

Sonrasında yürütücü tarafından BAP Otomasyon sisteminde başvurusu hazırlanan proje açılarak sağda yer alan "Formlar ve Ekler" kısmında yer alan "Proje Öneri Formu" ve "Başvuru Dosyası" bilgisayara indirilerek çıktıları alınıp ilgililerine imzalatılacaktır. Daha sonra "Proje Öneri Formu" ve "Başvuru Dosyası" ve projeye eklenen tüm belgeler (mümkünse tek bir dosya halinde) taranarak başvuru dosyası pdf dosyası şekline getirilmelidir. 

Oluşturulan başvuru dosyası (pdf) yüksek lisans ve doktora projelerinde ilgili Anabilim Dalı ve Enstitü üzerinden, diğer proje başvurularında ise bağlı olunan Bölüm Başkanlığı ve Dekanlık/Müdürlük üzerinden EBYS'de Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine gönderilmelidir.

Proje başvuruları internet sayfamızda yer alan proje takvimine bağlı olarak 2 ayda bir alınmakta ve BAP Komisyonunca değerlendirilmektedir. Başvuru döneminde ayın 1 ile 20'si arasında proje başvuruları tamamlanmalı ve ayın 25'ine kadar ilgili Birim tarafından BAP Koordinatörlüğüne gönderilmesi sağlanmalıdır. (Düzeltme talep edilmesi halinde düzeltme yapılan belgeler için tekrar gönderilen başvurular dahil) 

Not: Ayın 25'inden sonra BAP Koordinatörlüğüne gönderilen proje başvuruları bir sonraki dönem BAP Komisyonunda değerlendirmeye alınacaktır.  

Proje başvurusu BAP Koordinatörlüğüne ulaştıktan sonra BAP Koordinatörü tarafından ilgili proje takip personeline sevk edilecektir. İlgili proje takip personeli, proje kendisine sevk edildikten sonra başvuru belgelerini kontrol edecek ve uygun olan başvuru dosyalarını en geç 3 iş günü içerisinde, belirlenen hakemlerin e-posta adreslerine değerlendirmeleri için gönderecektir. Yürütücüler bu aşamada otomasyonda proje içerisinde solda yer alan "Yapılan İşlemler" menüsünden hakem değerlendirmelerinin tamamlanmasını takip etmelidirler. Eğer hakem değerlendirmesinde gecikme olursa, yürütücüler proje takip personelini arayarak, hakeme tekrar e-posta gönderilmesini veya hakemin e-posta adresi hatalı girilmişse düzeltilmesini veya farklı bir hakeme gönderilmesini talep etmelidirler. Proje yürütücüleri hakem değerlendirmelerinin tamamlandığını görerek emin olmalıdırlar. Hakem değerlendirmesi eksik olan proje başvuruları BAP Komisyonunca değerlendirmeye alınmamaktır.

Proje Başvuru belgeleri uygun şekilde ve eksiksiz olarak gönderilen ve sonrasında hakem değerlendirmeleri tamamlanan projeler ön değerlendirme formları hazırlanarak BAP Koordinatörlüğünce BAP Komisyonunun değerlendirmesine sunulmaktadır.

Not: BAP Komisyon toplantısından en geç 2 gün önce proje yürütücülerinin başvuru durumunu BAP Koordinatörlüğündeki ilgili proje takip personeline sormaları ve başvurularının durumuyla ilgili bilgi almaları tavsiye olunur.

BAP Komisyon Kararları toplantı tarihinden yaklaşık 10 gün sonra internet sayfamızda yayınlanmakta ve BAP Otomasyonda proje yürütücüsüne başvuru ile ilgili Komisyon Kararı bilgilendirme mesajı olarak gönderilmektedir.

Dikkat: Otomasyona yüklenmesi gereken belgelerden olan "Proje Başvuru Formu" proje türüne göre aşağıya eklenmiştir . İlgili form proje başvurusunun 4. adımında yer almaktadır ancak formu başvuru işlemlerine başlamadan önce hazırlamak isteyenler için aşağıya dosyalar halinde eklenmiştir. İlgili dosyayı bilgisayarınıza indirerek doldurunuz. Sonrasında imzalayıp taradıktan sonra otomasyonda proje başvurusunun 4. adımında "Zorunlu Dosya" alanına yükleyiniz. *UKSP projelerinde bu form doldurulmamaktadır.

Dikkat: Proje başvuru sürecinde sizlere yardımcı olması için proje başvurusunun BAP Otomasyonda oluşturulması ve sonrasında oluşturulan başvuru belgelerinin EBYS'de BAP Birimine gönderimine ilişkin işlemlere ait ekran görüntüleri aşağıda ilk sıraya eklenmiştir.  Proje Başvurusu Oluşturma ve Gönderimi İşlem Adımları Ekran Görüntüsü

Önlisans Başvuru Formu

Lisans Başvuru Formu

Yüksek Lisans ve Doktora Başvuru Formu

Münferit Başvuru Formu

Altyapı Başvuru Formu

Bilimsel Etkinlik Başvuru Formu

Sanatsal Araş. Uyg. Başvuru Formu

SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı