Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin Proje Sonuç Raporuna Eklenmesi ve EBYS'de BAP Koordinatörlüğüne Gönderilmesi-11.12.2023

Yüksek Lisans ve Doktora projelerinde araştırmacı öğrencinin tez kitabı imzalandıktan sonra proje yürütücüsü tarafından "Proje Raporları" alanına yüklenerek EBYS'de oluşturulacak Kişisel Dilekçe (e-imza) ekinde aşağıdaki adımlara uygun olarak Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine gönderilmesi gerekmektedir.

Yapılacak İşlemler:

1- Yüksek Lisans ve Doktora projelerinde tez kitabı ilgili enstitü/tıp fakültesi tarafından onaylandıktan sonra BAP Otomasyonda ilgili projede proje sonuç raporu  hazırlanarak dosya yükle kısmına tez kitabı pdf olarak yüklenmelidir.

2- Otomasyonda sonuç raporu oluşturulup kaydedildikten sonra (1) Sonuç Raporu Formu (2) Sonuç Raporu Teslim Dilekçesi bilgisayara indirilmelidir.

3- EBYS'de Kişisel Dilekçe (e-imza) oluşturularak ekine (1) Sonuç Raporu Formu (2) Sonuç Raporu Teslim Dilekçesi ve (3) Tez Kitabı Dosyası (pdf) eklenerek BAP Koordinatörlüğüne gönderilmelidir.

4- İlgili öğrenciler daha sonra BAP Koordinatörlüğüne gelerek  ilişik kesme belgesini imzalatabilirler.

 

Proje Sonuç Raporu Oluşturma ve Gönderimi İşlem Adımları

SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı