Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Proje Ek Süre Talepleri Hakkında Duyuru-10.01.2024

        Devam etmekte olan projelerde proje süresinin uzatılması için BAP otomasyonda ilgili proje içerisinde ek süre talep formu oluşturularak, oluşturulan form EBYS'de Kişisel Dilekçe (e-imza) ekinde Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine gönderilmelidir.


       Önlisans, Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora Projelerinde EBYS'de Dilekçe Ekine Eklenmesi Gereken Diğer Belgeler:

      1- Önlisans, lisans, yüksek lisans veya doktora projelerinde araştırmacı öğrencinin azami öğrenim süresi içerisinde ise dilekçeye BAP otomasyonda oluşturulan ek süre talep formu eklenerek BAP Koordinatörlüğüne gönderilmelidir.

     2- Önlisans, lisans, yüksek lisans veya doktora projelerinde araştırmacı öğrencinin azami öğrenim süresi bitmiş ve kayıt dondurma veya süre uzatımı sebebiyle öğrenime devam ediyorsa dilekçe ekine (1) ek süre talep formu ile birlikte araştırmacı öğrenciye ait (2) kayıt dondurma veya süre uzatımına ilişkin enstitü yönetim kurulu kararının eklenerek BAP Koordinatörlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.

        - BAP Yönergesinin 14'üncü maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca en fazla 12 ay ek süre talep edilebilmekte olup; Yüksek Lisans ve Doktora projelerinde bu kısıtlama bulunmamaktadır. 

        

      Dikkat: Ek süre talebi proje bitiş tarihinde yapılamamış ve proje bitiş tarihi üzerinden zaman geçmiş ise ek süre talep edilirken, öncelikle proje bitiş tarihi ile talepte bulunacağımız tarih arasındaki geçen süre kadar + talep tarihinden ileriye doğru talep edilecek ek süre toplanarak talep edilecek toplam ek süre belirlenmelidir. 

       Örneğin: 01 Temmuz 2023'te ek süre talep edeceğimizi varsayalım, proje bitiş tarihi de 01 Temmuz 2022 olsun. Bu durumda ek süre talebinde bulunmak için 1 yıl geç kalınmış olunacak ve öncelikle aradakı geçen süreyi kapatmak için 12 ay ek süreye ihtiyaç olacak, sonrasında 01 Temmuz'dan ileriye doğru 06 ay ek süreye ihtiyacımız olduğunu varsayalım, bu proje için bu durumda 18 ay ek süre talebinde bulunulmalıdır.   


Talep Oluşturma ve Gönderim İşlemleri Ekran Görüntülerine Erişmek İçin Tıklayınız.

SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı