Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Proje Ek Ödenek Talepleri Hakkında Duyuru-08.02.2024

BAP Otomasyonda oluşturulan (1) Ek Ödenek Talep Formu, ve güncel alınacak (2) Proforma Fatura EBYS'de kişisel Dilekçe (e-imzalı) ekinde BAP Koordinatörlüğüne gönderilmelidir. Aşağıdaki açıklamaya göre ek ödenek talep edilmelidir.


Üniversitemiz BAP Komisyonunca her yıl belirlenen proje destek üst limitleri, projeye verilecek ek bütçe dahil üst limitlerdir. BAP projelerine ek ödenek başvuru şartları Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi'nin 14'üncü maddesinin 2'inci fıkrasında düzenlenmiştir. İlgili madde uyarınca;

1- Her bir proje için bir defaya mahsus ek ödenek talebinde bulunulabilir, 

2- Ek Ödenek Talebi projenin desteklendiği yıldaki proje türüne ait üst limitini geçmeyecek şekilde yapılmalıdır, bir diğer ifadeyle proje bütçesi + ek bütçe toplamı, ilgili yıldaki proje desteği üst limitini geçmemelidir.  (Yıllara göre proje desteği üst limitlerine erişmek için tıklayınız.)

3- Ek ödenek talebi kabul edilen proje destek miktarının %50'sini geçmemelidir.


Örneğin; 2021 yılında desteklenmesi 36 ay süre ve 30.000 TL bütçe ile kabul edilen Münferit bir proje için, münferit proje desteğinin 2021 yılında üst limitinin 45.000 TL olduğu göz önüne alınarak, proje başladıktan sonra yılı farketmeksizin 2021, 2022 veya 2023 yılında en fazla 15.000 TL ek ödenek talebinde bulunulabilir.  

Yönergede belirtilen bu hususlara aykırı olarak daha yüksek tutarda ek ödenek talebinde bulunulması halinde en fazla ilgili yıldaki proje limitini geçmeyecek tutarda ek ödenek Komisyonca onaylanacaktır. 


Talep Oluşturma ve Gönderim İşlemleri Ekran Görüntülerine Erişmek İçin Tıklayınız.YIL BAZINDA PROJE DESTEK LİMİTLERİ

SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı