Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Malzeme ve Hizmet Alımı Talepleri İçin İstek Formu Oluşturma ve Gönderim İşlemleri -15.01.2024

BAP Komisyonunca desteklenmesi kabul edilen ve sözleşmesi imzalananProje Durumu "D6 - Proje kabul edildi, başladı veya sürüyor olan" projelerde proje yürütücüleri tarafından, projede satın alınması planlanan mal veya hizmet alımları için,

BAP Otomasyonda ilgili projeye giriş yapılarak Satınalma Talepleri menüsünden Yeni Satınalma Talebi doldurularak oluşan Malzeme İstek Formu önce otomasyon üzerinde Kaydet ve Gönder işlemi yapılmalı (Malzeme İstek Formlarına malzemeler eklenirken ayrı firmalardan alınmasına ve malzeme grubuna göre ayrıştırılarak her bir grup için ayrı malzeme istek formu oluşturulmalıdır, diğer bir ifadeyle kaç firmadan alım yapılacaksa (kaç firmadan fatura kesilecekse) o kadar malzeme istek formu oluşturulması gerekmektedir.)  

Daha sonra oluşturulan Malzeme İstek Formları bilgisayara indirilerek EBYS üzerinden proje yürütücüsü tarafından Evrak-Diğer-Kişisel Dilekçe (E-İmza) bölümünden oluşturulacak dilekçe ekine eklenerek (varsa teknik şartname de eklenerek) BAP Birimine gönderilmelidir.

Daha sonra EBYS üzerinde görünen, dilekçenin sevk edildiği (EBYS'de Evrak Arama yapıldıktan sonra altta oluşan listede "Kimin Üzerinde" sütununda görülebilir) ilgili satınalma personeli ile iletişime geçilmelidir. 

Sonrasında proje yürütücüleri satın almayı planladıkları malzemelerle ilgili varsa kendilerinin, firmalardan aldıkları teklif mektubunu/mektuplarını satınalma personeline iletmelidirler.

İlgili satın alma sorumlusu personelimiz kamu yararını koruyarak malzemenin talep edilen niteliklerde ve en düşük fiyata alınması için gerekli çalışmayı en kısa sürede gerçekleştirecek ve siparişi firmaya BAP Birimi personeli verecektir. 

Bu işleyişe aykırı olarak malzeme istek formunu BAP Birimine göndermeden doğrudan firmalardan malzeme sipariş ve temin eden proje yürütücülerinin sonraki proje başvurularına destek verilmeyecektir.BAP Birimi ile iletişime geçmeden malzeme temin eden firmaların ödemelerinde aksaklıklar oluşabilecektir.


Satınalma Talep Örnek Ekran Görüntüleri

SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı