Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Yeni Proje Bilgilerinin Gönderilmesi Ve Mali Yetkilendirme-27.11.2023

Proje yürütücüleri tarafından desteklenmesi uygun görülen yeni ABD projelerine Muhasebe Yönetim Sisteminde (MYS) Harcama Yetkilisi ve Gerçekleştirme Görevlisi atanması için EBYS'de Kişisel Dilekçe (e-imzalı) hazırlayarak ekine bu duyurunun altında yer alan (1) Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisi Formunun (doldurulup, ıslak imzalı olarak taranarak) eklenmesi, (2) projenin onaylandığına dair yazının ve (3) onaylanan proje sözleşmesinin de eklenerek Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine gönderilmesi gerekmektedir.

Gönderilen Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisi Formuna istinaden Muhasebe Yönetim Sisteminde (MYS) yetkilendirme işlemi BAP Koordinatörlüğünce gerçekleştirilecek olup; gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisine aktivasyon e-postası gönderilecek ve ayrıca bilgi verilecektir.


Harcama Yetkilisi ve Gerçekleştirme Görevlisi Formu.doc

SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı