Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

İlimizde Ar-Ge Eksikliği Nedeniyle Yapılamayan Ancak Araştırılmasında Fayda Görülen Konular-16.06.2022

Ekte listelenen konuların araştırılması durumunda KSÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi gereği %30-50 oranında ilave proje desteği verilecektir.

Kahramanmaraş’ta araştırılmasında fayda görülen konuların araştırma projesi veya tez projesi olarak Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi(BAP)'ne sunulması sırasında listedeki konulardan hangisinin olduğu sıra numarası ile belirtilecektir.

İlimizle ilgili ilave araştırma konusu önerilerinin arsproje@ksu.edu.tr e-mail adresine gönderilmesi rica olunur.


Kahramanmaraş’ta Araştırılmasında Fayda Görülen Konular